Doctoriales

Những điều được và mất nào đối với văn học thiếu nhi dưới góc nhìn lịch sử

 • Dominique ESTEVE
  Viện Đại học Giáo viên, Đại học Cergy – Pontoise, Pháp

  Ngày 01 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 8

  Chủ đề

  Từ lâu, luôn nằm ngoài phạm vi lịch sử của ngành xuất bản từ lâu và cho đến thời gian gần đây vẫn nằm ngoài lề của tập hợp di sản các nghiên cứu và ngoài các khóa học đại học, sách dành cho thiếu nhi giờ đây đã thay đổi vị thế. Nhưng người ta nghe thấy gì qua sách cho thiếu nhi hay sách của giới trẻ? “Sách cho thiếu nhi”, “sách cho giới trẻ”, “sách cho thiếu nhi và giới trẻ”, những từ ngữ này gợi đến một loại sách dành cho trẻ em cả về mặt hình thức và nội dung: chắc chắn là cho độc giả nhỏ tuổi, cho trẻ em bắt đầu học đọc thậm chí cho cả những trẻ em còn rất nhỏ tuổi. Tuy nhiên, cần phải phân biệt “sách cho trẻ em” và “văn học thiếu nhi”, dù rằng sự phân biệt này vẫn còn nằm trên lý thuyết. Nếu chúng ta quan tâm đến những xuất bản dành cho thiếu nhi theo quan điểm văn học, chúng ta sẽ nói về văn học thiếu nhi. Nếu chúng ta thông qua quan điểm lịch sử, bằng cách xem xét tất cả các tác phẩm viết và xuất bản cho trẻ em – sách vỡ lòng, sách giáo khoa, sách tham khảo, album ảnh, tiểu thuyết, cổ tích, tạp chí… -, thì là chúng ta nói tới những cuốn sách dành cho trẻ em. Chúng tôi sẽ quan tâm cụ thể hơn đến văn học
  thiếu nhi.
  Thường được coi như một mảng văn học không có lịch sử cũng không có phê bình nhưng văn học thiếu nhi ngay khi nó ra đời đã được đi kèm bởi những phát ngôn hay gây tranh cãi, luôn như mệnh lệnh xuất phát hoặc từ thế lực chính trị, hoặc từ các nhà thờ, hoặc từ các cơ quan giáo dục, hoặc cuối cùng là từ các thủ thư trước khi một phê bình mang tính học thuật dựa trên những nghiên cứu, cái mà hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều, được đưa ra. Văn học thiếu nhi từ lâu đã giữ một vị trí lạ và khác biệt. Thường không được coi như một thể loại văn học thực sự, văn học cho thiếu nhi cùng lúc đã gây ra nhiều bàn luận bởi nó biểu lộ mọi sự nhập nhằng và mọi mâu thuẫn liên quan đến vấn đề cương vị, dù cho đấy là vị thế của độc giả, vị trí của việc đọc sách hay vị trí của trẻ em mà nó xác định và theo thời gian, nó lại nêu lên vấn đề cần bàn luận.
  Tải toàn bộ văn bản
  Tải bài giới thiệu

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi