Doctoriales

Thực nghiệm đọc – sửa bài viết theo nhóm có trợ giúp : tác động tới năng lực đọc-sửa, tới chất lượng bài viết và tới đánh giá của sinh viên tiếng Pháp : Một nghiên cứu hành động trên sinh viên năm thứ nhất khoa Ngôn ngữ và Văn minh Pháp – Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

 • Đỗ Thị Bích Thủy – Nghiên cứu sinh Đại học Aix en Provence – Marseille I. Giảng viên Khoa Pháp Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ngày 01 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 8

  Chủ đề

  Giáo sư hướng dẫn : Thầy Daniel Veronique – Đại học Aix en Provence – Marseille I, Cô Nguyễn Vân Dung, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Tóm tắt :
  Đọc – sửa bài viết theo nhóm là một hoạt động dạy/học được nghiên cứu nhiều từ đầu những năm 1980 trong lĩnh vực phương pháp giảng dạy ngôn ngữ mẹ đẻ. Sang thập niên 1990, hoạt động giảng dạy này được nghiên cứu cả trong lĩnh vực phương pháp giảng dạy ngôn ngữ thứ hai và tiếng nước ngoài. Các kết quả nghiên cứu biến đổi tùy theo đối tượng nghiên cứu, mô hình thực nghiệm, cách thức thu thập dữ liệu nhưng những nghiên cứu gần nhất khẳng định đọc – sửa bài viết theo nhóm có một vai trò quan trọng trong việc dạy và học kỹ năng viết ngoại ngữ.
  Quan tâm đến những khó khăn mà sinh viên Việt Nam gặp phải khi viết văn bản tiếng Pháp, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm đọc- sửa bài viết theo nhóm có trợ giúp trong một học kỳ tại một lớp học gồm 22 sinh viên năm thứ nhất khoa Pháp (ĐHNN, Đại học Quốc gia Hà Nội). Các sinh viên này được chia thành các nhóm (mỗi nhóm gồm 2 em) trong đó có 6 nhóm khác trình độ và 5 nhóm cùng trình độ. Các em đã đọc – sửa 5 bài viết theo nhóm sau khi đã được đào tạo kĩ năng đọc-sửa trong 4 tuần và được giảng viên-nghiên cứu sinh cung cấp các bảng câu hỏi hướng dẫn việc đọc- sửa bài viết.
  Trong khuôn khổ luận án tiến sĩ, chúng tôi tìm cách đánh giá (1) các tác động của thực nghiệm đọc- sửa bài viết theo nhóm có trợ giúp đối với năng lực đọc – sửa của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp, (2) các tác động của đọc- sửa bài viết theo nhóm có trợ giúp tới chất lượng các bài viết của những sinh viên này, (3) các đánh giá của sinh viên về thực nghiệm đọc – sửa bài viết theo nhóm có trợ giúp.

  Tải toàn bộ văn bản
  Tải bài giới thiệu

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi