Doctoriales

Programme

 • 15/7/2010
  « Bất bình đẳng, giáo dục và đời sống ấm no trong thời kỳ quá độ kinh tế và xã hội tại Việt Nam »

  Ngày 07 / 2010

  Lưu trữ Lần thứ 7

  Chủ đề

  • 8H30-8H45 : KHAI MẠCĐại diện Viện Khoa học Xã hội phát biểu
  • 8H45-9H45 : LỜI NÓI ĐẦU
   • Ban tổ chứcTổng kết tóm tắt những khoá họp trước (2008-2009) và triển vọng
   • Christophe GIRONDEViện nghiên cứu Phát triển, Genève

    Tăng trưởng và đời sống ấm no tại vùng nông thôn Việt Nam : giảm đói nghèo và gia tăng sự bất bình đẳng

   • Thảo luận chung
  • 9H45-10H00 : Nghỉ giải lao
  • 10H00-11H00
   • LÊ Hồ Phong LinhĐại học Paris I, Viện Nghiên cứu Phát triển Tp HC

    « Biện pháp giúp cải thiện đời sống thông qua các cuộc điều tra hộ gia đình tại Việt Nam »

   • Thảo luận 1: Clément MUSIL, ĐH Paris 8, IMV, Hà Nội
   • Thảo luận 2 : NGUYỄN Vắn Chinh, ĐH Quốc gia, Hà Nội
   • Thảo luận chung
  • 11H00-12H00
   • Luna IACOPINIĐH Genève

    « Những thách thức hiện tại đối với thanh niên mới tốt nghiệp Đại học và tiếp cận đời sống việc làm ở Hà Nội ; những tác động của quá trình quốc tế hoá và tư nhân hoá công cuộc giảng dạy Đại học ở Việt Nam »

   • Thảo luận 1: Gilbert PALAORO, AUF, HCMV
   • Thảo luận 2 : TRINH Van Minh, Faculté des Sciences de l’Education, Université Nationale du Vietnam, Hanoi
   • Thảo luận chung
  • 12h-13h15 : Nghỉ ăn trưa
  • 13H15-14H15 : MỞ ĐẦU/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
   • Philippe LE FAILLERViện Viễn đông bác cổ

    « Việc buôn bán chất gây nghiện tại Việt Nam vào đầu thế kỉ XX; triển vọng lịch sử »

   • Thảo luận chung
  • 14H15-15H15 : BẾ MẠC
   • Jacques BOULEGUEViện Nghiên cứu Phát triển

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi