Doctoriales

Chương trình

 • 05/12/2009
  «Đô thị hóa : giữa quy hoạch và cách tiếp cận xã hội»

  Ngày 12 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 5

  Chủ đề

  8H30-8H45 – KHAI MẠC
  Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó chủ tịch, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
  Ông Jacques Boulègue, Trưởng đại diện của IRD tại Việt Nam

  8H45-9H45 – LỜI NÓI ĐẦU
  Ban tổ chức
  « Tổng kết tóm tắt các khoá trước (2008-2009) và những triển vọng »
  Sylvie FANCHETTE, IRD và Fanny QUERTAMP, PADDI
  Đô thị hóa : đóng góp của khoa học xã hội
  Thảo luận chung

  9H45-10H00 – Giải lao

  10H00-11H00 – QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
  Chủ trì : Trịnh Văn Tùng, ĐH KHXH và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
  Nguyễn Thái Huyền, Đại học Michel de Montaigne, Bordeaux 3
  «Ước vọng hình thành đô thị công nghệ cao, dự án đô thị và hoạch định đô thị : những thuận lợi và hạn chế của mô hình (trường hợp vùng Hà nội)»
  Thảo luận 1: Juliette Ségard, năm thứ 2 chuyên ngành địa lý, Đại học Nanterre
  Thảo luận 2: Lê Văn Thanh, Viện nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh
  Thảo luận chung

  11H00-12H00 – CHUYỂN DỊCH, VIỆC LÀM VÀ MỨC SỐNG
  Chủ trì : Đặng Nguyên Anh, Viện KHXH Việt Nam
  Trần Nguyệt Minh Thu – Viện Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
  «Di cư và việc làm trong chiến lược cải thiện điều kiện sống của hộ gia đình nông thôn»
  Thảo luận 1: Nguyễn Trúc Vân, Viện nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh
  Thảo luận 2 : Đào Thế Sơn, Trung tâm Kinh tế và phát triển cộng đồng
  Thảo luận chung

  12H00-13H15 – Tiệc buffet

  13H15-14H15 – MỞ RỘNG THEO CHỦ ĐỀ
  Chủ trì : GS PHan Huy Lê, Chủ tịch Hội sử học Việt Nam
  Di Grégorio, Quỹ Ford
  «Vùng ven đô: phản ứng với đô thị hóa»
  Thảo luận chung

  14H15-15H15 – MỞ RỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP LUẬN
  Yves Perraudeau, Đại học Nantes, Viện Kinh tế và quy hoạch Nantes – IAE.
  «Tổ chức công việc trong quá trình làm luận án và những năng lực cần có sau khi làm luận án tiến sỹ»
  Thảo luận chung

  15H15-15H30 – BẾ MẠC
  AUF
  Viện KHXH Việt Nam
  ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi