Doctoriales

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

 • Nguyễn Thái Huyền, Đại học Bordeaux 3
  « Ước vọng hình thành đô thị công nghệ cao, dự án đô thị và hoạch định đô thị : những thuận lợi và hạn chế của mô hình (trường hợp vùng Hà nội) »

  Ngày 12 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 5

  Chủ đề

  DoctS5 – Nguyen Thai Huyen (pdf)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi