Doctoriales

Chương trình

 • 17/09/2009
  “Sức khỏe sinh sản và gia đình”

  Ngày 09 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 4

  Chủ đề

  8H30-8H45 – KHAI MẠC

  8H45-9H45 – Ban tổ chức
  «Tổng kết tóm tắt các khoá họp trước (2008-2009) và những triển vọng»
  Myriam de LOENZIEN (IRD-LPED)
  Sức khỏe sinh sản và gia đình:đóng góp của khoa học xã hội
  Thảo luận chung

  9H45-10H45 – LƯU Bích Ngọc
  (Đại học Paris Ouest Nanterre la Défense, ĐHQTQD)
  «Gia đình đối mặt với HIV/AIDS : Các kiến thức về HIV/AIDS và thái độ kỳ thị (Nghiên cứu tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam)»
  Thảo luận 1 : NGUYỄN Thị Thúy Hạnh, Trường Đại học Y Hà Nội
  Thảo luận 2 : VŨ Tuấn Huy, Viện Phát triển bên vững
  Thảo luận chung

  10H45-11H00 – Tiệc cafe giải lao

  11H00-12H00 WANG Su

  (Đại học Paris Ouest Nanterre la Défense)
  «Phá hỏng «nữ tính»: ví dụ của Trung quốc»
  Thảo luận 1: KHUẤT Thu Hồng, Viện nghiên cứu phát triển xã hội
  Thảo luận 2: VŨ Mạnh Lợi, Viện xã hội học
  Thảo luận chung

  12H00-13H15 – Nghỉ ăn trưa

  13H15-14H15 – Mở đầu chủ đề
  LÊ Cự Linh, Đại học Y tế công cộng Hà Nội
  Thử nghiệm phương pháp phỏng vấn với sự trợ giúp của máy tính trong nghiên cứu sức khỏe sinh sản vị thành niên tại Việt Nam
  Thảo luận chung

  14H15-15H15 – Benjamin BUCLET (IRD)
  IRD và sự tăng cường năng lực tại các nước phía nam
  Thảo luận chung

  15H15-15H30 – BẾ MẠC

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi