Doctoriales

Mở đầu chủ đề

 • “Thử nghiệm phương pháp phỏng vấn với sự trợ giúp của máy tính trong nghiên cứu sức khỏe sinh sản vị thành niên tại Việt Nam”
  LÊ Cự Linh, Đại học Y tế công cộng Hà Nội

  Ngày 09 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 4

  Chủ đề


  DoctS5 – LÊ Cự Linh (ppt)


  DoctS5 – English resume – LÊ Cự Linh (doc)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi