Doctoriales

Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại đối với môi trường trong các nước công nghiệp mới của Châu Á

 • Nguyễn Đuy Lợi
  (nghiên cứu sinh ĐH Rouen, IWEP, ASSV)

  Ngày 06 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 3

  Chủ đề


  Download presentation : DoctS3 – Nguyen Dui Loi EN (ppt)

  Download full article : DoctS3 – Nguyen Dui Loi – Article EN (doc)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi