Doctoriales

Sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với những sản phẩm thực phẩm nông nghiệp đặc sản vùng

 • Trân Thị Thắm
  (Nghiên cứu sinh CIRAD/SupAgro Montpellier, Đại học Montpellier I)

  Ngày 03 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 2

  Chủ đề

  Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Français.

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi