Doctoriales

Chương trình

 • 07/03/2009
  “TIÊU THỤ VÀ MẠNG LƯỚI XÃ HỘI”

  Ngày 03 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 2

  Chủ đề

  8H30-8H45 – KHAI MẠC
  Ông Nguyễn Văn Khánh
  (Hiệu trưởng ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN)

  8H45-9H45 – LỜI NÓI ĐẦU
  Mireille RAZAFINDRAKOTO (Nhà nghiên cứu, IRD)
  «Tổng kết «Ngày Tiến sỹ Khoa học Xã hội» lần thứ nhất và các dự định tương lai»
  Christian CULAS (Nhà nghiên cứu, CNRS)
  «Các phương pháp mới của xã hội năng động : thuộc tính hay mạng lưới?»
  Thảo luận chung

  9H45-10H45 – Đặng Thị Việt Phương
  (Nghiên cứu sinh FSP2S/ Đại học de Provence, Viện Xã hội học, ASSV)
  «Các tổ chức xã hội tự nguyện cho xã Đồng-Quang»
  Tham luận 1: Lê Thu Hương (Nghiên cứu sinh về Nhân loại học, IHEID Genève)
  Tham luận 2 : Paule MOUSTIER (Nhà nghiên cứu, CIRAD)
  Thảo luận chung

  10H45-11H00 – Tiệc cafe giải lao

  11H00-12H00 – Trân Thị Thắm
  (Nghiên cứu sinh CIRAD/SupAgro Montpellier, Đại học de Montpellier I)
  «Sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với những sản phẩm thực phẩm nông nghiệp đặc sản vùng»
  Tham luận 1: Emmanuel PANNIER (Nghiên cứu sinh FSP2S, Đại học de Provence, Viện Xã hội học, ASSV)
  Tham luận 2 : Nguyễn Đức Truyến (Nhà nghiên cứu, ASSV)
  Thảo luận chung

  12H00-13H15 – Nghỉ ăn trưa

  13H15-14H15 – Phạm Văn Cừ
  (Nhà nghiên cứu/ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN)
  «Phương pháp vũ trụ và nhập các thống kê khoa học xã hội»
  Thảo luận chung

  14H15-14H45 – Trần Thị Thu Phương
  (Tiến sỹ Luật, Paris II, Bộ Thương Mại)
  «Sự hoà nhập nghề nghiệp sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Pháp»

  14H45-15H00 – BẾ MẠC

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi