Doctoriales

Phương pháp vũ trụ và nhập các thống kê khoa học xã hội

 • Phạm Văn Cừ
  (Nhà nghiên cứu/ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN)

  Ngày 03 / 2009

  Lưu trữ Lần thứ 2

  Chủ đề


  DoctS2 – Phạm Văn Cừ (pdf)

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi