Doctoriales

Chương trình Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học Xã hội «Thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam» Hà Nội, 9/12/2011

 •   8H30-8H45   KHAI MẠC – Đại diện Viện KHXH Việt Nam / Học viện Khoa học xã hội – Đại diện Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD – Đại diện Cơ quan đại học Pháp ngữ AUF – Đại diện Đại học Paris Nord 8H45-9H45 DẪN NHẬP   Ban tổ chức : « Tổng kết […]

  Tiểu sử

  Ngày 03 / 2012

  Lưu trữ Lần thứ 12

  Chủ đề

   

  8H30-8H45

   

  KHAI MẠC

  – Đại diện Viện KHXH Việt Nam / Học viện Khoa học xã hội

  – Đại diện Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD

  – Đại diện Cơ quan đại học Pháp ngữ AUF

  – Đại diện Đại học Paris Nord

  8H45-9H45 DẪN NHẬP

   

  Ban tổ chức : « Tổng kết chương trình (2008-2011) và triển vọng trong tương lai »

   

  Bruno JETIN, Đại học Paris Nord, Villetaneuse

  « Đông Nam Á và toàn cầu hóa »

  Thảo luận chung

   

  9H45-10H00 Nghỉ giải lao

   

  10H00-11H00   

  Nguyễn Thị Minh Hương, Đại học Hà Nội, NCS Học viện KHXH

  « Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam-Nhật bản giai đoạn 2001-2010 »

  Thảo luận  1: Nguyễn Chiến Thắng, Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam

  Thảo luận  2 : Marc Lautier, Đại học Paris Nord, Villetaneuse

  Thảo luận chung

   

  11H00-12H00  

  Nguyễn Xuân Trung, Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện KHXH Việt Nam, NCS Học viện KHXH

  « Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 »

  Thảo luận1 : Phạm Thái Quốc, Viện kinh tế chính trị thế giới

  Thảo luận 2 : Jacques Mazier, Đại học Paris Nord, Villetaneuse

  Thảo luận chung

   

  12H00-13H15 Ăn trưa

   

  13H15-14H15  

  GỢI MỞ CHỦ ĐỀ/ pHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  Dominique PLIHON, Đại học Paris Nord

  « Hoạt động của trường đào tạo Tiến sỹ Erasme »

  Thảo luận chung

   

  14H15-15H15 BẾ MẠC

   

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi