Doctoriales

« Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 »

 • Nguyễn Xuân Trung, Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện KHXH Việt Nam, NCS Học viện KHXH

  Tiểu sử

  Ngày 03 / 2012

  Lưu trữ Lần thứ 12

  Chủ đề

  Xem bài giới thiệu :
  « Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 »

  Tải bài giới thiệu :
  « Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 »

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi