Doctoriales

Chương trình

 • Thứ bảy 22/10/2011
  «Nghiên cứu về Du lịch : các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu »

  Tiểu sử

  Ngày 10 / 2011

  Lưu trữ Lần thứ 11

  Chủ đề

  8H30-8H45 : KHAI MẠC

  Đại diện Đại học Văn Lang, Hồ Chí Minh

  Đại diện Viện Phát triển bền vừng Nam Bộ

  Đại diện Viện nghiên cứu Phát triển (IRD) và Đại diện Tố chức Hợp tác Đại học Pháp ngữ (AUF). 8H45-9H45

  TS Pierre-Marie Decoudras, Đại học la Réunion – Pháp

  TS. Võ Sáng Xuan Lan, , trường Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh

  Dẫn nhập :

  Du lịch : Du lịch với cách tiếp cận xã hội trong nghiên cứu về khoa học xã hội.

  Thảo luận

  9H45-10H45

  Nghiên cứu sinh: NGUYỄN Thanh Trang, trường Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh

  Đề tài: Du lịch cộng đồng tại Đồng bằng sông Mêkông – Quy hoạch tại 3 điểm : Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang (Việt Nam)

  Người bình luận 1: TS. Jean-Yves Puyo, Đại học Pays de l’Adour et de Pau, Pháp.

  Người bình luận 2 : NCS LE Thái Sơn, trường Đại học Yersin, Đà Lạt, Việt Nam.

  Thảo luận

  10H45-11H00 : Giải lao

  11H00-12H00

  Nghiên cứu sinh: LÊ Mỹ Bình, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang

  Đề tài : Vịnh Nha Trang – Việt Nam hướng phát triển du lịch bền vững

  Người bình luận 1: TS ĐỖ Cẩm Thơ, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch – Tổng cục Du lịch Việt Nam.

  Người bình luận 2 : TS Petchsri Nonsiri, Đại học Naresuan, Thailande.

  Thảo luận

  12H00-13H15 : Tiệc ăn trưa

  13H30– (16H30)

  TS. Caroline Blondy, Đại học La Rochelle, Pháp

  Đề tài :  Các tác nhân trong ngành du lịch : khó khăn trong định nghĩa.

  TS. HÀ Nam Khánh Giao, trường Đại học Tài chính – Marketing Hồ Chí Minh

  Chủ đề : Phương pháp nghiên cứu ứng dụng trong du lịch.

  Thảo luận.

  16H30 : Bế mạc

  AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi