Doctoriales

Đầu tiên lần

Chương trình

TÍNH LƯU ðONG, DI CƯ VÀ LĨNH V$C PHI HÌNH

LỜI NÓI ĐẦU

(Français) “Présentation des Doctoriales : objectifs, enjeux, organisation”
Francois Roubaud (IRD-DIAL)
“Le secteur informel au Vietnam: questions de recherche”
Mireille Razafindrakoto (IRD-DIAL)

(Français) L’emploi informel dans le delta du fleuve rouge

(Français) “Une analyse comparative entre milieu urbain et rural à partir de l’enquête VHLSS2004”
Nguyen Huu Chi
(doctorant FSP2S, Paris 13 / NEU-Hanoï)

(Français) L’urbanisation de la périphérie de Ho Chi Minh ville

(Français) “Changement de la mode de vie des populations, le cas de Vinh Loc A – les premiers résultats»
Truong Hoang Truong
(doctorant FSP2S, Université de Provence / CEFURD)

(Français) L’art de la thèse

(Français) Edith JAILLARDON (Univ. Lyon 2)
Dominique ROUSSILLON (Univ. Toulouse 1)

(Français) Les bases de données numériques

(Français) “Intérêt et mode d’emploi”
VU Do Quynh
(responsable Campus numérique francophone Hanoï, AUF)

Lần thứ 2

Chương trình

07/03/2009
“TIÊU THỤ VÀ MẠNG LƯỚI XÃ HỘI”

LỜI NÓI ĐẦU

(Français) Premier bilan des Doctoriales en sciences sociales:
Rappel des objectifs et des enjeux, organisation et perspectives
Mireille Razafindrakoto (IRD-DIAL)

Các tổ chức xã hội tự nguyện cho xã Đồng-Quang

Đặng Thị Việt Phương
(Nghiên cứu sinh FSP2S/ Đại học de Provence, Viện Xã hội học, ASSV)

Sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với những sản phẩm thực phẩm nông nghiệp đặc sản vùng

Trân Thị Thắm
(Nghiên cứu sinh CIRAD/SupAgro Montpellier, Đại học Montpellier I)

Phương pháp vũ trụ và nhập các thống kê khoa học xã hội

Phạm Văn Cừ
(Nhà nghiên cứu/ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN)

Lần thứ 3

Chương trình

(Français) 27 Juin 2009
“Mondialisation, environnement et droits de propriété intellectuelle”

LỜI NÓI ĐẦU

Khoa học xã hội và Môi trường
Frédéric THOMAS
(nhà nghiên cứu, nhà sử học các khoa học, IRD)

Luật sở hữu trí tuệ và Internet tại Việt Nam

Nguyễn Hồng Nhung
(Nghiên cứu sinh Luật, ĐH Toulouse, PUF)

Quản lý các dự án môi trường

«Hành lang Ngọc Sơn giữa Rừng quốc gia Cúc Phương và Động Pu Luong, một vùng đất hứa»
Quách Thị Oanh
(nghiên cứu sinh, Viện dân tộc học, ASSV)

Ứng dụng của hiện đại hoá của Khoa học xã hội

Alexis Drogoul
(nhà nghiên cứu, chuyên gia tin học, IRD)

Lần thứ 4

Chương trình

17/09/2009
“Sức khỏe sinh sản và gia đình”

LỜI NÓI ĐẦU

Ban tổ chức
«Tổng kết tóm tắt các khoá họp trước (2008-2009) và những triển vọng»
Myriam de LOENZIEN (IRD-LPED)

Gia đình đối mặt với HIV/AIDS

«Các kiến thức về HIV/AIDS và thái độ kỳ thị (Nghiên cứu tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam)»
LƯU Bích Ngọc (Đại học Paris Ouest Nanterre)

Phá hỏng «nữ tính»

«Ví dụ của Trung quốc »
WANG Su (Đại học Paris Ouest Nanterre la Défense)

Mở đầu chủ đề

“Thử nghiệm phương pháp phỏng vấn với sự trợ giúp của máy tính trong nghiên cứu sức khỏe sinh sản vị thành niên tại Việt Nam”
LÊ Cự Linh, Đại học Y tế công cộng Hà Nội

Nâng cao năng lưc

Benjamin BUCLET (IRD)

Lần thứ 5

Chương trình

05/12/2009
«Đô thị hóa : giữa quy hoạch và cách tiếp cận xã hội»

LỜI NÓI ĐẦU

Ban tổ chức :
« Tổng kết tóm tắt các khoá trước (2008-2009) và những triển vọng »
Sylvie Fanchette (IRD), Fanny Quertamp (PADDI)

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Nguyễn Thái Huyền, Đại học Bordeaux 3
« Ước vọng hình thành đô thị công nghệ cao, dự án đô thị và hoạch định đô thị : những thuận lợi và hạn chế của mô hình (trường hợp vùng Hà nội) »

CHUYỂN DỊCH, VIỆC LÀM VÀ MỨC SỐNG

Trần Nguyệt Minh Thu – Viện Xã hội học, VASS
«Di cư và việc làm trong chiến lược cải thiện điều kiện sống của hộ gia đình nông thôn»

MỞ RỘNG THEO CHỦ ĐỀ

Di Grégorio (Quỹ Ford)
«Vùng ven đô: phản ứng với đô thị hóa»

MỞ RỘNG THEO PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Yves Perraudeau (Đại học Nantes, Viện Kinh tế và quy hoạch Nantes – IAE)
«Tổ chức công việc trong quá trình làm luận án và những năng lực cần có sau khi làm luận án tiến sỹ»

Lần thứ 6

Introduction

(Français) (English) Dang Nguyen Anh (Vietnam Academy of Social Sciences)
“Human Trafficking : Facts, Responses and Strategies”

Mobilité prostitutionnelle et représentations

Trường hợp di chuyển của gái mại dâm từ tỉnh An Giang sang Campuchia
Nicolas Lainez, EHESS

Analyse des flux migratoires dans le delta du Mékong

Mô hình gravity và recursive
Huỳnh Trường Huy, Center for Migration and Intercultural Studies, Antwerpen University

Di dân và Tính chất không chính thức

“Những suy nghĩ và các cách tiếp cận của Liên Hiệp Quốc hiện nay”
Florian Forster, IOM Vietnam

Trafics illicites dans le bassin du Mékong

“Chủ đề và phương pháp luận nghiên cứu”
Anne Lise Sauterey, IRASEC

Lần thứ 7

Programme

15/7/2010
« Bất bình đẳng, giáo dục và đời sống ấm no trong thời kỳ quá độ kinh tế và xã hội tại Việt Nam »

Réduction de la pauvreté et augmentation des inégalités dans les campagnes vietnamiennes

“Giảm đói nghèo và gia tăng sự bất bình đẳng”
Christophe Gironde, Centre of Asian Studies, Geneva

(English) Changes in Well-being of Household

“Những thay đổi trong hạnh phúc của hộ gia đình Tiềm ẩn và những định hướng đối với chính sách chống đói nghèo ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”
Le Ho Phong Linh, Univ. Paris 1 Panthéon Sorbonne

Les défis actuels de la transition entre université et monde du travail des jeunes diplômés d’Hanoi

“Những ảnh hưởng của việc quốc tế hóa và tư nhân hóa giáo dục đại học tại Việt Nam”
Luna Iacopini, Université de Genève

Le monopole sur l’opium au Vietnam

“Những nguyên tắc chỉ đạo việc khai thác cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX”
Philippe Le Failler, EFEO

Lần thứ 8

Những điều được và mất nào đối với văn học thiếu nhi dưới góc nhìn lịch sử

Dominique ESTEVE
Viện Đại học Giáo viên, Đại học Cergy – Pontoise, Pháp

Đối thoại : Kỹ thuật nghiên cứu trong phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp

PGS TS. Zhihong PU
Đại học SUN YAT SEN (Quảng Đông – Trung Quốc)

Báo cáo tham dự Ngày Tiến sỹ Hà Nội 2010

Nguyễn Hữu Bình
Đại học Liège – Đại học Đà Nẵng

Các đường hướng nghiên cứu ngành lý luận giảng dạy tiếng Pháp ngoại ngữ và ngôn ngữ hai

Gs. Ts. Trịnh Văn Minh
Trưởng khoa Khoa khoa học giáo dục
Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình

Thứ sáu ngày 17/12/2010
«Các phương pháp nghiên cứu về giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp »

Lần thứ 9

Chương trình

Ngày 07/04/2010
« Các nghiên cứu tâm lý học : môi trường gia đình, môi trường giáo dục và sự phát triển của trẻ em »

Lần thứ 10

Phân biệt xã hội và bất bình đẳng : Một số lưu ý ban đầu

Annuska Derks
Giảng viện Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử

Những khác biệt xã hội và bất bình đẳng

Vũ Tuấn Huy
Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ-Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tiểu sử

Các nguồn lực phân tầng ảnh hưởng thế nào đến di động xã hội ở Việt Nam ?

Chu Hương Ly
Nghiên cứu sinh, Đại học Luân Đôn

Tiểu sử

Vấn đề Giới ở Việt Nam

Dr. Le Thi Quy
Trung tâm nghiên cứu về Giới và Phát triển, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử

Các tiếp cận phương pháp luận nghiên cứu hiếp dâm tại Việt Nam

Nguyễn Thu Hương
Bộ môn Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiểu sử

Lần thứ 11

Chương trình

Thứ bảy 22/10/2011
«Nghiên cứu về Du lịch : các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu »

Tiểu sử

Lần thứ 12

« Hoạt động của trường đào tạo Tiến sỹ Erasme »

Dominique PLIHON, Đại học Paris Nord

Tiểu sử

« Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 »

Nguyễn Xuân Trung, Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện KHXH Việt Nam, NCS Học viện KHXH

Tiểu sử

« Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam-Nhật bản giai đoạn 2001-2010 »

Nguyễn Thị Minh Hương, Đại học Hà Nội, NCS Học viện KHXH

Tiểu sử

« Đông Nam Á và toàn cầu hóa »

Bruno JETIN, Đại học Paris Nord, Villetaneuse

Tiểu sử

Chương trình Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học Xã hội «Thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam» Hà Nội, 9/12/2011

  8H30-8H45   KHAI MẠC – Đại diện Viện KHXH Việt Nam / Học viện Khoa học xã hội – Đại diện Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD – Đại diện Cơ quan đại học Pháp ngữ AUF – Đại diện Đại học Paris Nord 8H45-9H45 DẪN NHẬP   Ban tổ chức : « Tổng kết […]

Tiểu sử

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi