Doctoriales

Lần thứ 8

Những điều được và mất nào đối với văn học thiếu nhi dưới góc nhìn lịch sử

Dominique ESTEVE
Viện Đại học Giáo viên, Đại học Cergy – Pontoise, Pháp

Đối thoại : Kỹ thuật nghiên cứu trong phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp

PGS TS. Zhihong PU
Đại học SUN YAT SEN (Quảng Đông – Trung Quốc)

Báo cáo tham dự Ngày Tiến sỹ Hà Nội 2010

Nguyễn Hữu Bình
Đại học Liège – Đại học Đà Nẵng

Các đường hướng nghiên cứu ngành lý luận giảng dạy tiếng Pháp ngoại ngữ và ngôn ngữ hai

Gs. Ts. Trịnh Văn Minh
Trưởng khoa Khoa khoa học giáo dục
Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình

Thứ sáu ngày 17/12/2010
«Các phương pháp nghiên cứu về giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp »

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi