Doctoriales

Lần thứ 4

Chương trình

17/09/2009
“Sức khỏe sinh sản và gia đình”

LỜI NÓI ĐẦU

Ban tổ chức
«Tổng kết tóm tắt các khoá họp trước (2008-2009) và những triển vọng»
Myriam de LOENZIEN (IRD-LPED)

Gia đình đối mặt với HIV/AIDS

«Các kiến thức về HIV/AIDS và thái độ kỳ thị (Nghiên cứu tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam)»
LƯU Bích Ngọc (Đại học Paris Ouest Nanterre)

Phá hỏng «nữ tính»

«Ví dụ của Trung quốc »
WANG Su (Đại học Paris Ouest Nanterre la Défense)

Mở đầu chủ đề

“Thử nghiệm phương pháp phỏng vấn với sự trợ giúp của máy tính trong nghiên cứu sức khỏe sinh sản vị thành niên tại Việt Nam”
LÊ Cự Linh, Đại học Y tế công cộng Hà Nội

Nâng cao năng lưc

Benjamin BUCLET (IRD)

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi