Doctoriales

Lần thứ 2

Chương trình

07/03/2009
“TIÊU THỤ VÀ MẠNG LƯỚI XÃ HỘI”

LỜI NÓI ĐẦU

(Français) Premier bilan des Doctoriales en sciences sociales:
Rappel des objectifs et des enjeux, organisation et perspectives
Mireille Razafindrakoto (IRD-DIAL)

Các tổ chức xã hội tự nguyện cho xã Đồng-Quang

Đặng Thị Việt Phương
(Nghiên cứu sinh FSP2S/ Đại học de Provence, Viện Xã hội học, ASSV)

Sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với những sản phẩm thực phẩm nông nghiệp đặc sản vùng

Trân Thị Thắm
(Nghiên cứu sinh CIRAD/SupAgro Montpellier, Đại học Montpellier I)

Phương pháp vũ trụ và nhập các thống kê khoa học xã hội

Phạm Văn Cừ
(Nhà nghiên cứu/ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN)

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi