Doctoriales

Lần thứ 12

« Hoạt động của trường đào tạo Tiến sỹ Erasme »

Dominique PLIHON, Đại học Paris Nord

Tiểu sử

« Giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 »

Nguyễn Xuân Trung, Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện KHXH Việt Nam, NCS Học viện KHXH

Tiểu sử

« Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam-Nhật bản giai đoạn 2001-2010 »

Nguyễn Thị Minh Hương, Đại học Hà Nội, NCS Học viện KHXH

Tiểu sử

« Đông Nam Á và toàn cầu hóa »

Bruno JETIN, Đại học Paris Nord, Villetaneuse

Tiểu sử

Chương trình Ngày Nghiên cứu sinh Khoa học Xã hội «Thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam» Hà Nội, 9/12/2011

  8H30-8H45   KHAI MẠC – Đại diện Viện KHXH Việt Nam / Học viện Khoa học xã hội – Đại diện Viện nghiên cứu phát triển Pháp IRD – Đại diện Cơ quan đại học Pháp ngữ AUF – Đại diện Đại học Paris Nord 8H45-9H45 DẪN NHẬP   Ban tổ chức : « Tổng kết […]

Tiểu sử

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi