Doctoriales

Chương trình

NGÀY TIẾN SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI, Lần thứ 11

“Nghiên cứu về Du lịch : các cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu”

ngày 22 tháng 10 năm 2011

Đại học Văn Lang
45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1
Hồ Chí Minh

Hội trường 203A

 • 8H30-8H45 : KHAI MẠC
  Đại diện Đại học Văn Lang, Hồ Chí Minh
  Đại diện Viện Phát triển bền vừng Nam Bộ
  Đại diện Viện nghiên cứu Phát triển (IRD) và Đại diện Tố chức Hợp tác Đại học Pháp ngữ (AUF).

 • 8H45-9H45 : Dẫn nhập
  • TS Pierre-Marie Decoudras
   Đại học la Réunion – Pháp
  • TS VO SANG Xuan Lan
   trường Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh
   “Du lịch với cách tiếp cận xã hội trong nghiên cứu về khoa học xã hội. “
  • Thảo luận
 • 9H45-10H45 :
  • Nghiên cứu sinh : Nguyen Thanh Trang,
   trường Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh
   “Du lịch cộng đồng tại Đồng bằng sông Mêkông – Quy hoạch tại 3 điểm : Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang (Việt Nam)”
  • Người bình luận 1 : TS. Jean-Yves Puyo, Đại học Pays de l’Adour et de Pau, Pháp.
  • Người bình luận 2 : NCS LE Thai Son, trường Đại học Yersin, Đà Lạt, Việt Nam.
  • Thảo luận
 • 10H45-11H : Giải lao
 • 11H00-12H00 :
  • Nghiên cứu sinh: LÊ Mỹ Bình,,
   Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
   “Vịnh Nha Trang – Việt Nam hướng phát triển du lịch bền vững”
  • Người bình luận 1: TS DO Cam ThoViện Nghiên cứu phát triển du lịch – Tổng cục Du lịch Việt Nam.
  • Người bình luận 2 TS Petchsri Nonsiri , Đại học Naresuan, Thailande.
  • Thảo luận
 • 12h-13h15 : Tiệc ăn trưa
 • 13H30-(16H30) :
  • TS Caroline Blondy
   Đại học La Rochelle, Pháp
   « Các tác nhân trong ngành du lịch : khó khăn trong định nghĩa.»
  • TS Ha Nam Khanh Giao
   trường Đại học Tài chính – Marketing Hồ Chí Minh
   « Phương pháp nghiên cứu ứng dụng trong du lịch.»
  • Thảo luận.
 • 16H30 : Bế mạc

AUF ASSV Pôle universitaire français Vietnam National University, Hanoi